TIN TỨC TỔNG HỢP

TOP Network là gì ? Review IEO đầu tiên của Houbi Prime

TOP Network là một dự án đầy tham vọng bắt đầu vào năm 2017. Mục tiêu của nó là giảm bớt những hạn chế với hệ thống truyền thông tập trung và công nghệ blockchain hiện tại. Để đạt được mục tiêu này, nhóm TOP đang xây dựng cơ sở hạ tầng mạng truyền thông mở phi tập trung và nền tảng blockchain công cộng dựa trên DAG hiệu suất cao sẽ xử lý khối lượng giao dịch lớn cho mạng.